home        pretraga

  izložbeni katalozi
  knjige
  periodika
  hemeroteka
  fotodokumentacija
  neknjižna građa
  strane knjige


Ukoliko vam se sken ne otvara u desnom prozoru, potrebno je da radi boljeg pregledanja gradje u Acrobat Reader-u podesite sledeće:
Edit->
Preferences->
Internet
- ovde treba da bude čekirana opcija Display PDF in browserNADEŽDA
PETROVIĆ
1873-1915  facebook citajte o

IZLOŽBENI KATALOZI

svegrupnesamostalne

Rezultati 1 - 25 od ukupno 25

1.
Naslov: Katalog izloženih umetničkih dela na prvoj jugoslovenskoj umetničkoj izložbi u Beogradu, Beograd 1904.
Izdavač: Beograd, 1904
Napomena: Fotokopirani primerak
Broj zapisa: 1290  (19084 KB)
  

2.
Naslov: Izložba Medulića
Izdavač: Zagreb, Umjetnički paviljon, 1910
Mesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb, 1910. 1. novembar - 30. decembar
Napomena: Fotokopirani primerak
Broj zapisa: 1300

3.
Naslov: Četvrta jugoslovenska umetnička izložba, Beograd 1921.
Izdavač: Beograd, 1912
Napomena: Nadežda Petrović učestvovala sa 9 slika
Broj zapisa: 1294  (6844 KB)
  

4.
Naslov: Exhibition of Jugoslav sculpture and painting, April 10th to maz 31th 1930|Publish by The Jugoslav Society of Great Britain|Under the Auspices of the "Jugoslav Society of Great Britain" and the "Friends of Great Britain in Jugoslavia"
Izdavač: London, The Jugoslav Society of Great Britain, 1930
Mesto održavanja: National Gallery, Millbank, London, 1930. 10. april - 31. maj
Napomena: Fotokopirani primerak
Broj zapisa: 1301

5.
Naslov: Musée du prince Paul, Art moderne|Beograd 1939
Izdavač: Beograd, Muzej kneza Pavla, 1939
Autor teksta: Kašanin, Milan
Mesto održavanja: Muzej Kneza Pavla, Beograd, 1938
Broj zapisa: 1296  (104 KB)
  

6.
Naslov: Prva izložba radova udruženja ratnika slikara i vajara 1912-1918, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić"|1-12 decembra 1940
Izdavač: Beograd, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", 1940
Mesto održavanja: Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Beograd, 1940. 1 - 2. decembar
Napomena: Kratka biografija umetnika, str. 5-20
Broj zapisa: 1288  (122 KB)
  

7.
Naslov: Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka, Katalog izložbe|Beograd od 29. septembra do 29. oktobra 1946
Izdavač: Beograd, 1946
Broj zapisa: 1292  (109 KB)
  

8.
Naslov: Sztuka narodów Jugoslawii XIX I XX wieku, Muzeum narodowe w Warszawie
Izdavač: Warszawa, Museum narodowe w Warszawie, 1948
Mesto održavanja: Muzeum narodowe w Warszawie, Warszawa, 1948. mart
Napomena: Šadrži papirić sa ispravkom štamparskih greški
Broj zapisa: 1298  (209 KB)
  

9.
Naslov: Umeni národu Jugoslavie, Malírství a socharství jugoslávskych národu|XIX. a XX. stoleti|15. ledna - 15. února 1948
Izdavač: Praha, Spolek vytvarnych umelcu mánes, 1948
Mesto održavanja: Spolek vytvarnzch u melcu Mánes, Praha, 1948. 15. januar - 15. februar
Broj zapisa: 1299  (230 KB)
  

10.
Naslov: Beogradsko slikarstvo početkom XX veka, Umetnički muzej Beograd|29 - XI - 49
Izdavač: Beograd, Umetnički muzej Beograd, 1949
Autor teksta: Petrović, Veljko
Mesto održavanja: Umetnički muzej Beograd, Beograd, 1949. 29. novembar
Napomena: Biografije umetnika, str. 7-11,Autoportreti umetnika, str. 13-27
Broj zapisa: 1289  (240 KB)
  

11.
Naslov: Izložba jugoslovenskog slikarstva XIX i XX vijeka, Umjetnički paviljon Titograd 1961|Umjetnička galerija - Cetinje
Izdavač: Titograd, 1961
Mesto održavanja: Umjetnička galerija Cetinje, Cetinje, 1961.
Broj zapisa: 1291  (349 KB)
  

12.
Naslov: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog
Izdavač: Novi Sad, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, 1962
Autor teksta: Stevanović, Momčilo; Beljanski, Pavle
Napomena: Biografije umetnika na str. 15-31
Broj zapisa: 1295  (113 KB)
  

13.
Autor: Petrović, Nadežda
Naslov: Nadežda i savremenici, Svečana dvorana gimnazije|Čačak 22-29 april 1962
Izdavač: Čačak, Umetnička galerija "Nadežda Petrović", 1962
Autor teksta: Sanader, Slobodan S.
Mesto održavanja: Svečana dvorana gimnazije, Čačak, 1962. 22-29. april
Napomena: Autoportret umetnika, str. 2,Kratka biografija umetnika, str. 8-11
Broj zapisa: 1249

14.
Naslov: Žene srbije likovni stvaraoci
Izdavač: Beograd, Kulturni centar Beograda, 1963
Autor teksta: Ambrozić, Katarina
Mesto održavanja: Kulturni centar Beograda, Beograd, 1963. 8 - 21. mart
Napomena: Reprodukcije štampane odvojeno kao dodatak.
Broj zapisa: 1287  (119 KB)
  

15.
Autor: Petrović, Nadežda
Naslov: Nadežda Petrović i počeci modernog srpskog slikarstva, Sremska Mitrovica 1963.|Galerija Srema - Sremska Mitrovica|Oktobar 1963.
Izdavač: Sremska Mitrovica, Muzej Srema, 1963
Autor teksta: Ristić, Vera
Mesto održavanja: Galerija Srema, Sremska Mitrovica, 1963. oktobar
Napomena: Tiraž 500
Broj zapisa: 1253  (523 KB)
  

16.
Naslov: Jugoslovenski crtež XX veka iz zbirke Muzeja savremene umetnost, Akvareli iz zbirke Muzeja savremene umetnosti
Izdavač: Beograd, Muzej savremene umetnosti, 1966
Autor teksta: Denegri, Jerko; Đorđević, Dragoslav
Mesto održavanja: Salon Muzeja savremene umetnosti Beograd, Beograd, 1966. jul-avgust
Podaci o publikaciji: izloženo sedam slika Nadežde Petrović
Broj zapisa: 1285  (6846 KB)
  

17.
Naslov: Galerija umjetnina u Splitu
Izdavač: Split, Galerija umjetnina u Splitu, 1968
Autor teksta: Tripković, Marija; Prijatelj, Kruno
Mesto održavanja: Galerija umjetnina u Splitu, Split, 1968
Napomena: Tiraž 1000
Broj zapisa: 1297  (103 KB)
  

18.
Naslov: Umjetnost na tlu Jugoslavije od praistorije do danas
Izdavač: Beograd|Sarajevo, Savezna komisija za kulturne veze sa inostranstvom|Skupština grada Sarajeva, 1971
Mesto održavanja: Grand Pale, Pariz, 1971. 2. mart - 23. maj
Broj zapisa: 1302  (398 KB)
  

19.
Autor: Petrović, Nadežda
Naslov: Izložba slika Nadežda Petrović i njeni savremenici, Iz ciklusa savremena jugoslovenska umetnost|Muzej savremene umetnosti|Građevinski kombinat Komgrap
Izdavač: Beograd, Muzej savremene umetnosti|Građevinski kombinat "Komgrap", 1974
Autor teksta: Protić, Miodrag B.
Mesto održavanja: Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1974. mart
Broj zapisa: 1248  (1553 KB)
  

20.
Naslov: Katalog stalne postavke sa vodičem kroz zbirke, Sveska 1-2
Izdavač: Čačak, Umetnička galerija "Nadežda Petrović", 1995
Autor teksta: Petrović, Milomir; Ambrozić, Katarina; Racković, Mirjana
Mesto održavanja: Umetnička galerija "Nadežda Petrović", Čačak, 1995.
Napomena: Kratka biografija sa fotografijom umetnice, str. 7,Popis fonda Umetničke galerije "Nadežda Petrović" u Čačku, str. 29-34,Tiraž 1000
Broj zapisa: 1304

21.
Autor: Kutlik, Kiril
Naslov: Kiril Kutlik, Srpska crtačka i slikarska škola = The Serbian School of Painting Drawing|Prodajna galerija
Izdavač: Beograd, Prodajna galerija , 2008
Autor teksta: Vučinić, Zdravko
Mesto održavanja: Prodajna galerija, Beograd, 2008
Broj zapisa: 416

22.
Naslov: Srpsko slikarstvo Nadeždinog doba (1873-1915), Izbor iz zbirki Srpsko slikarstvo 18. i 19. veka i Jugoslovensko slikarstvo 20. veka Narodnog muzeja Beograd
Izdavač: Beograd|Čačak, Narodni muzej Beograd|Umetnička galerija "Nadežda Petrović", 2011
Autor teksta: Petronijević, Milica; Petrović, Petar; Miljković, Ljubica
Napomena: Biografije umetnika, str. 83-92,Popis umetnika, str. 93,Tiraž 500
Broj zapisa: 1286  (235 KB)
  

23.
Naslov: Likovna zbirka Spomen-zbirke Pavla Beljanskog
Izdavač: Novi Sad, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, 2013
Autor teksta: Orlović Čobanov
Mesto održavanja: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad, 2013.
Napomena: Tiraž 500
Broj zapisa: 1305  (1295 KB)
  

24.
Autor: Petrović, Nadežda
Naslov: Vrhunska ostvarenja protagonista impresionizma u Srbiji, Svetlost u mraku Prvog svetskog rata : U čast 170 godina od osnivanja Narodnog muzeja u Beogradu : Upozoravajuće podsećanje na 100 godina od početka Prvog svetskog rata|Narodni muzej, Beograd, 2014
Izdavač: Beograd, Narodni Muzej u Beogradu, 2014
Autor teksta: Miljković, Ljubica
Mesto održavanja: Vrhunska ostvarenja protagonista impresionizma u Srbiji, Beograd, 2014
Podaci o publikaciji: Bibliografija : str.75-85 ; hronolija : str.89-100
Broj zapisa: 1015

25.
Naslov: Nadežda i savremenici, Galerija Lazar Vozarević, Sremska Mitrovica, jun-jul 2016
Izdavač: Sremska Mitrovica, Galerija Lazar Vozarević, 2016
Autor teksta: Racković, Mirjana
Napomena: Biografije umetnika: str.25-32
Broj zapisa: 1761  (845 KB)