home        pretraga

  izložbeni katalozi
  knjige
  periodika
  hemeroteka
  fotodokumentacija
  neknjižna građa
  strane knjige


Ukoliko vam se sken ne otvara u desnom prozoru, potrebno je da radi boljeg pregledanja gradje u Acrobat Reader-u podesite sledeće:
Edit->
Preferences->
Internet
- ovde treba da bude čekirana opcija Display PDF in browserAVANGARDA  facebook citajte o

PERIODIKA


Rezultati 1 - 22 od ukupno 22

1.
Naslov: Nadrealizam danas i ovde
Podaci o publikaciji: Godina II, Broj 3, jun 1932
Napomena: Broj 1 (1931) je štampan u štampariji
Broj zapisa: 81
Oznaka broja: 3  (321 KB)
  

2.
Naslov: Zenit, Internacionalna revija za umetnost i kulturu
Podaci o publikaciji: 1921-1924, br.1-24, Zagreb; 1924-1926, br. 25-43, Beograd
Napomena: Br. 2, mart 1921; Urednik: Ljubomir Micić; Časopis koji štampa samo neobjavljene rukopise na svim jezicima.
Broj zapisa: 79
Oznaka broja: 2  (321 KB)
  

3.
Naslov: Zenit, Internacionalna revija za umetnost i kulturu
Podaci o publikaciji: 1921-1924, br.1-24, Zagreb; 1924-1926, br. 25-43, Beograd
Napomena: Br. 2, mart 1921; Urednik: Ljubomir Micić; Časopis koji štampa samo neobjavljene rukopise na svim jezicima.
Broj zapisa: 79
Oznaka broja: 2  (321 KB)
  

4.
Naslov: Zenit, Internacionalna revija za umetnost i kulturu
Podaci o publikaciji: 1921-1924, br.1-24, Zagreb; 1924-1926, br. 25-43, Beograd
Napomena: Br. 2, mart 1921; Urednik: Ljubomir Micić; Časopis koji štampa samo neobjavljene rukopise na svim jezicima.
Broj zapisa: 79
Oznaka broja: 2  (321 KB)
  

5.
Naslov: Dada-jok
Napomena: U fondu ima četiri primerka
Broj zapisa: 83

6.
Naslov: Putevi, Mesečne sveske za umetnost i filozofiju
Napomena: Časopis je izlazio od januara do februara 1922, a kao nova serija obnovljen oktobra 1923. Poslednji broj izašao leta 1924, kad je izašao trobroj (3/4/5) u manjem formatu dimenzije 24 cm.
Broj zapisa: 82
Oznaka broja: 1  (7971 KB)
  

7.
Naslov: Putevi, Mesečne sveske za umetnost i filozofiju
Napomena: Časopis je izlazio od januara do februara 1922, a kao nova serija obnovljen oktobra 1923. Poslednji broj izašao leta 1924, kad je izašao trobroj (3/4/5) u manjem formatu dimenzije 24 cm.
Broj zapisa: 82
Oznaka broja: 1  (7971 KB)
  

8.
Naslov: Putevi, Mesečne sveske za umetnost i filozofiju
Napomena: Časopis je izlazio od januara do februara 1922, a kao nova serija obnovljen oktobra 1923. Poslednji broj izašao leta 1924, kad je izašao trobroj (3/4/5) u manjem formatu dimenzije 24 cm.
Broj zapisa: 82
Oznaka broja: 1  (7971 KB)
  

9.
Naslov: Putevi, Mesečne sveske za umetnost i filozofiju
Napomena: Časopis je izlazio od januara do februara 1922, a kao nova serija obnovljen oktobra 1923. Poslednji broj izašao leta 1924, kad je izašao trobroj (3/4/5) u manjem formatu dimenzije 24 cm.
Broj zapisa: 82
Oznaka broja: 1  (7971 KB)
  

10.
Naslov: Putevi, Mesečne sveske za umetnost i filozofiju
Napomena: Časopis je izlazio od januara do februara 1922, a kao nova serija obnovljen oktobra 1923. Poslednji broj izašao leta 1924, kad je izašao trobroj (3/4/5) u manjem formatu dimenzije 24 cm.
Broj zapisa: 82
Oznaka broja: 1  (7971 KB)
  

11.
Naslov: Svedočanstva, Književni časopis
Broj zapisa: 85
Oznaka broja: 4  (3129 KB)
  

12.
Naslov: Svedočanstva, Književni časopis
Broj zapisa: 85
Oznaka broja: 4  (3129 KB)
  

13.
Naslov: Svedočanstva, Književni časopis
Broj zapisa: 85
Oznaka broja: 4  (3129 KB)
  

14.
Naslov: Svedočanstva, Književni časopis
Broj zapisa: 85
Oznaka broja: 4  (3129 KB)
  

15.
Naslov: Svedočanstva, Književni časopis
Broj zapisa: 85
Oznaka broja: 4  (3129 KB)
  

16.
Naslov: Svedočanstva, Književni časopis
Broj zapisa: 85
Oznaka broja: 4  (3129 KB)
  

17.
Naslov: Svedočanstva, Književni časopis
Broj zapisa: 85
Oznaka broja: 4  (3129 KB)
  

18.
Naslov: Svedočanstva, Književni časopis
Broj zapisa: 85
Oznaka broja: 4  (3129 KB)
  

19.
Naslov: 50 u Evropi
Napomena: Primerak u elektronskoj formi
Broj zapisa: 84
Oznaka broja: 1  (1663 KB)
  

20.
Naslov: 50 u Evropi
Napomena: Primerak u elektronskoj formi
Broj zapisa: 84
Oznaka broja: 1  (1663 KB)
  

21.
Naslov: 50 u Evropi
Napomena: Primerak u elektronskoj formi
Broj zapisa: 84
Oznaka broja: 1  (1663 KB)
  

22.
Naslov: Nemoguće
Napomena: Pored običnog izdanja, otisnuto je i 160 primeraka na kunstdruk hartiji, od kojih 25, numerisanih i potpipsanih sadrže po jedan originalni prilog
Broj zapisa: 80