home        pretraga

  izložbeni katalozi
  knjige
  periodika
  hemeroteka
  fotodokumentacija
  neknjižna građa
  strane knjige


Ukoliko vam se sken ne otvara u desnom prozoru, potrebno je da radi boljeg pregledanja gradje u Acrobat Reader-u podesite sledeće:
Edit->
Preferences->
Internet
- ovde treba da bude čekirana opcija Display PDF in browserAVANGARDA  facebook citajte o

HEMEROTEKA


Rezultati 1 - 87 od ukupno 87

1.
Autor: Galogaža, S.
Naslov: Za likvidaciju nadrealizma
Podaci o publikaciji: Literatura, Zagreb, br. 2, god. II, februar 1932, s. 49-52.
Broj zapisa: 2162

2.
Autor: Š., S.
Naslov: Nemoguće
Podaci o publikaciji: Književnik, Zagreb, br. 7, god. III, juli 1930, s. 332.
Broj zapisa: 2159

3.
Autor: D., M.
Naslov: Ideološka previranja u redovima nadrealista
Podaci o publikaciji: Književnik, Zagreb, br.12, god. IV, decembar 1931, s. 503-504.
Broj zapisa: 2160

4.
Autor: Vučo
Naslov: Otvoreno pismo čitaocima Stožera
Podaci o publikaciji: Stožer, Beograd, novembar 1931, god. II, br. 11, str. 325-328.
Broj zapisa: 2161

5.
Autor: Simić, D.
Naslov: Novi putevi nadrealista
Podaci o publikaciji: Literatura, Zagreb, br. 1, god. II, 1932, s. 46-47
Broj zapisa: 2165

6.
Autor: Milovan, Đilas
Naslov: Nove pozicije nadrealizma
Podaci o publikaciji: Razvršje, Nikšić, br. 3, 1932, s. 94-95.
Broj zapisa: 2163

7.
Autor: Živadinović-Bor, Vane
Naslov: Metafizika I. Merina
Podaci o publikaciji: Stožer, Beograd, br. 10-11-12. god. III, decembar 1932, s. 310-314.
Broj zapisa: 2164

8.
Autor: Nepoznat
Naslov: Nadrealisti izlažu na izložbi u Londonu servis za čaj od - veverice i fantom od - pupoljka
Podaci o publikaciji: Vreme, st. 12, petak, 12. juni 1936.
Broj zapisa: 2166

9.
Autor: Jovanović, Đorđe
Naslov: Aragon
Podaci o publikaciji: Naša stvarnost, Beograd, br.17-18, april 1939, s.64-78.
Broj zapisa: 2168

10.
Autor: Nepoznat
Naslov: Nadrealistička tribina
Podaci o publikaciji: Radničke novine, Beograd, 5.maj 1939, br.18, str.4
Broj zapisa: 2167

11.
Autor: S., E.
Naslov: Automatizam i nadrealizam
Podaci o publikaciji: Krugovi, Zagreb 1952, br.2, str.185-186.
Broj zapisa: 2169

12.
Autor: Bosquet, Alain
Naslov: Uspon i pad nadrealizma
Podaci o publikaciji: Republika, Zagreb, 1954, br.8, str.598-615.
Broj zapisa: 2170

13.
Autor: Simić, Novak
Naslov: Zeleni zločin nadrealizma
Podaci o publikaciji: 13.7.1955.
Broj zapisa: 2171

14.
Autor: Čolović, Ivan
Naslov: Testament Gijoma Apolinera
Podaci o publikaciji: Politika, 4.1.1959.
Broj zapisa: 2172

15.
Autor: Davor, Petar
Naslov: Nadrealisti slave treću deceniju, Osma međunarodna izložba nadrealizma
Podaci o publikaciji: NIN, Beograd, 10.1.1960.
Broj zapisa: 2173

16.
Autor: Josimović, Radoslav
Naslov: Svetrijumfujući nadrealizam?
Podaci o publikaciji: Književne novine, 29.1.1960.
Broj zapisa: 2174

17.
Autor: Nepoznat
Naslov: Tko je "izmislio" nadrealizam
Podaci o publikaciji: Književna tribina, Zagreb, br.24, 15.april 1960.
Broj zapisa: 2175

18.
Autor: Kadijević, Đorđe
Naslov: Lirski nadrealizam
Podaci o publikaciji: Mozaik, Beograd, br.2, god.II, 1962.
Broj zapisa: 2212

19.
Autor: Kadijević, Đorđe
Naslov: Nadrealizam i akademija
Podaci o publikaciji: NIN, Beograd, 21. avgust 1966, br.9
Broj zapisa: 2176

20.
Autor: Carrouges, Michel
Naslov: Nadrealistički seizmograf
Podaci o publikaciji: Polja, 143, 1970
Broj zapisa: 2213

21.
Autor: Harpanj, Mihailo
Naslov: Nadrealistički memoari
Podaci o publikaciji: Polja, 177, 1973
Broj zapisa: 2214

22.
Autor: Karan, Milenko
Naslov: Nadrealizam i psihoanaliza, Nijedno razmatranje nadrealizma ne može zaobići prisustvo Frojdovog učenja
Podaci o publikaciji: Venac, omladinska revija, za književnost, umetnost, kulturu, Gornji Milanovac, 1980.IX, broj:86
Broj zapisa: 2177

23.
Autor: Srhoj, Vinko
Naslov: Pluralizam poslijeratne likovne nadreale
Podaci o publikaciji: Odjek, 24, 1980
Broj zapisa: 2215

24.
Autor: Aleksić, Branko
Naslov: Na Belom trgu, Budući beogradski nadrealisti, jedan za drugim, stižu u Pariz
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 12.VII 1984.
Broj zapisa: 2178

25.
Autor: Aleksić, Branko
Naslov: Izvesnost nužnosti
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 21.VII 1984.
Broj zapisa: 2183

26.
Autor: Aleksić, Branko
Naslov: Kameleonski nagon
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 19.VII 1984.
Broj zapisa: 2181

27.
Autor: Aleksić, Branko
Naslov: Vane Bor i Dali
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 24.VII 1984.
Broj zapisa: 2186

28.
Autor: Aleksić, Branko
Naslov: Zamak nadrealizma
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 13.VII 1984.
Broj zapisa: 2190

29.
Autor: Aleksić, Branko
Naslov: Vaspitanje neobuzdanosti
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 25.VII 1984.
Broj zapisa: 2179

30.
Autor: Aleksić, Branko
Naslov: Tirion u Beogradu
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 22.VII 1984.
Broj zapisa: 2184

31.
Autor: Aleksić, Branko
Naslov: Druženje sa Artoom
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 20.VII 1984.
Broj zapisa: 2182

32.
Autor: Aleksić, Branko
Naslov: Međusobni uticaji
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 17.VII 1984.
Broj zapisa: 2187

33.
Autor: Aleksić, Branko
Naslov: Nadrealistička vežba
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 18.VII 1984.
Broj zapisa: 2180

34.
Autor: Aleksić, Branko
Naslov: Nadrealisti u zatvoru
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 23.VII 1984.
Broj zapisa: 2185

35.
Autor: Aleksić, Branko
Naslov: Iz mora podsvesti
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 16.VII 1984.
Broj zapisa: 2188

36.
Autor: M., M.S.
Naslov: Saradnja naših i francuskih nadrealista
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 11.5.1990.
Broj zapisa: 2191

37.
Autor: Popović, S.
Naslov: Aktuelni "nadrealizam"
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 16.4.1991.
Broj zapisa: 2192

38.
Autor: Popović, Savo
Naslov: Slikanje nemogućeg
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 31.5.1991.
Broj zapisa: 2195

39.
Autor: Nepoznat
Naslov: Veče nemogućeg
Podaci o publikaciji: Večernje novosti, Beograd, 23.5.1991.
Broj zapisa: 2193

40.
Autor: Nastić, Zoran
Naslov: Nadrealizem danes
Podaci o publikaciji: Naši razgledi, Ljubljana, 7.6.1991.
Broj zapisa: 2196

41.
Autor: Nepoznat
Naslov: Slikati nemoguće
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 23.5.1991.
Broj zapisa: 2194

42.
Autor: Denegri, Ješa
Naslov: Laboratorija pravovremenih spona
Podaci o publikaciji: Dnevnik, Novi Sad, 1.11.1993.
Broj zapisa: 2208

43.
Autor: Nepoznat
Naslov: Legat Marka Ristića
Podaci o publikaciji: Politika ekspres, Beograd, 18.11.1993.
Broj zapisa: 2203

44.
Autor: P., S.
Naslov: Srpski nadrealisti
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 18.11.1993.
Broj zapisa: 2206

45.
Autor: Radulović, Ksenija
Naslov: Kako primiti poklon
Podaci o publikaciji: NIN, Beograd, 26.11.1993.
Broj zapisa: 2198

46.
Autor: Nepoznat
Naslov: Pisci kao slikari
Podaci o publikaciji: NIN, Beograd, 19.11.1993.
Broj zapisa: 2201

47.
Autor: Šuica, Nikola
Naslov: Uzdah iz nadahnuća
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 6.12.1993.
Broj zapisa: 2209

48.
Autor: Nepoznat
Naslov: Izložba nadrealista
Podaci o publikaciji: Jedinstvo, Priština, 18.11.1993.
Broj zapisa: 2204

49.
Autor: Matković, V.
Naslov: Legat Marka Ristića
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 16.11.1993.
Broj zapisa: 2207

50.
Autor: S., N.
Naslov: Nadrealistički zid, Legat Marka Ristića u Muzeju savremene umetnosti
Podaci o publikaciji: Večernje novosti, Beograd, 21.11.1993.
Broj zapisa: 2199

51.
Autor: Popov, N.
Naslov: Novi sjaj nadrealizma
Podaci o publikaciji: Dnevnik, Novi Sad, 20.11.1993.
Broj zapisa: 2202

52.
Autor: Tolić, J.
Naslov: Tradicionalna komunikacija
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 1.12.1993.
Broj zapisa: 2210

53.
Autor: S., N.
Naslov: Sjaj nadrealista
Podaci o publikaciji: Večernje novosti, Beograd, 18.11.1993.
Broj zapisa: 2205

54.
Autor: Nepoznat
Naslov: Izložbe
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 27.12.1993.
Broj zapisa: 2197

55.
Autor: Tijardović-Popović, Jasna
Naslov: Primeri fotografije u nadrealizmu
Podaci o publikaciji: Vršačka kula, 10.6.1994.
Broj zapisa: 2216

56.
Autor: Markuš, Z.
Naslov: Svetao trenutak srpske avangarde
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 18.1.1994.
Broj zapisa: 2211

57.
Autor: Šaula, A.
Naslov: Fotografija u nadrealizmu
Podaci o publikaciji: Pančevac, Pančevo, 15.7.1994.
Broj zapisa: 2217

58.
Autor: D., D.
Naslov: Fotografija nadrealizma
Podaci o publikaciji: Dnevnik, Novi Sad, 23.5.1994.
Broj zapisa: 2218

59.
Autor: Dautović, Sava
Naslov: Nadrealistička čerupanja
Podaci o publikaciji: NIN, Beograd, 6.7.2000.
Broj zapisa: 2219

60.
Autor: Gunjić, Perica
Naslov: Urnebesni kliker, Nadrealizam sada! Umetnost nadrealizma kroz postavku Milanke Todić
Podaci o publikaciji: Reporter, Beograd, 10.12.2002/148
Broj zapisa: 2232

61.
Autor: Popović, S.
Naslov: Šamar konvencijama
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 6.11.2002/97
Broj zapisa: 2224

62.
Autor: Đ., M.
Naslov: Fotografije, slike, skulpture..., Kroz galerije
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 25.3.2002/188
Broj zapisa: 2235

63.
Autor: M., D.B.
Naslov: Trinaest minuta pre ponoći
Podaci o publikaciji: Večernje novosti, Beograd, 6.11.2002/104
Broj zapisa: 2227

64.
Autor: Ćirić, Sonja
Naslov: Umetnost nemogućeg|Postbrodolomna rehabilitacija
Podaci o publikaciji: Vreme, Beograd, 14.11.2002/215
Broj zapisa: 2230

65.
Autor: Džaković, Bajo
Naslov: Prve izložbe, Osvetljavanja: jagodinski nadrealistički krug (3)
Podaci o publikaciji: Novi Put, Svetozarevo, 25.9.2002/457
Broj zapisa: 2222

66.
Autor: M., S.Đ.
Naslov: Umetnost nadrealizma
Podaci o publikaciji: Glas javnosti, Beograd, 6.11.2002/95
Broj zapisa: 2233

67.
Autor: J., M.
Naslov: Nadrealizam sada!, Dan muzeja primenjene umetnosti u Beogradu
Podaci o publikaciji: Danas, Beograd, 6.11.2002/98
Broj zapisa: 2225

68.
Autor: Nepoznat
Naslov: Agenda, Jedan minut pre ubistva
Podaci o publikaciji: Kuća-Beograd, stil, april 2002/332
Broj zapisa: 2236

69.
Autor: Popović, Savo
Naslov: Živi muzej, Nadrealizam u Srbiji
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 23.3.2002/172
Broj zapisa: 2220

70.
Autor: Marjanović, Milena
Naslov: Umetnost nadrealizma
Podaci o publikaciji: Blic, Beograd, 7.11.2002/112
Broj zapisa: 2228

71.
Autor: Novak, Jelena
Naslov: Teorijski spektakl Frida Kalo
Podaci o publikaciji: Danas, Beograd, 30.12.2002/494
Broj zapisa: 2231

72.
Autor: M., M.
Naslov: Rušenje brana u stvaranju
Podaci o publikaciji: Blic, Beograd, 6.11.2002/94
Broj zapisa: 2223

73.
Autor: Marjanović, Milena
Naslov: Jedan minut pre ubistva
Podaci o publikaciji: Blic, Beograd, 28.3.2002/221
Broj zapisa: 2234

74.
Autor: Nepoznat
Naslov: Protiv konvencija, Umetnost srpskih nadrealista
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 6.11.2002/103
Broj zapisa: 2226

75.
Autor: M., Đ.
Naslov: Minut pre ubistva, U Salonu Muzeja savremene umetnosti
Podaci o publikaciji: Glas javnosti, Beograd, 7.3.2002/38
Broj zapisa: 2237

76.
Autor: Nepoznat
Naslov: Jedan minut pre ubistva, Fotografija u srpskom nadrealizmu (1926-1936)
Podaci o publikaciji: Beorama, Beograd, april 2002, br.125, str.28
Broj zapisa: 2221

77.
Autor: Jovanović, Milica
Naslov: Dva zida nadrealizma, Andre Vreton - četiri decenije od smrti i 110 godina od rođenja
Podaci o publikaciji: Danas, Beograd, 20.9.2006, str.24
Broj zapisa: 2240

78.
Autor: Nepoznat
Naslov: Nadrealizam nekad i sad
Podaci o publikaciji: Dnevnik, Novi Sad, 23.8.2006, str.11
Broj zapisa: 2245

79.
Autor: Đorđević, M.
Naslov: Srpski i francuski nadrealisti, Jednodnevna izložba u pripremi za septembar
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 23.8.2006, str.17
Broj zapisa: 2243

80.
Autor: S., D.
Naslov: Nadrealizam nekad i sad, Međunarodni naučni skup u Beogradu posvećen Andre Bretonu
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 21.9.2006, str.7
Broj zapisa: 2248

81.
Autor: M., I.
Naslov: U čast nadrealista, Izložba slika u Francuskom kulturnom centru
Podaci o publikaciji: Beograd, Večernje novosti, 20.9.2006.
Broj zapisa: 2238

82.
Autor: M., M.
Naslov: Oko nadrealizma
Podaci o publikaciji: Blic, Beograd, 20.9.2006, str.16/17
Broj zapisa: 2241

83.
Autor: Nepoznat
Naslov: Srpski i francuski nadrealisti
Podaci o publikaciji: Danas, Beograd, 23.8.2006, str.25
Broj zapisa: 2246

84.
Autor: Đorđević, M.
Naslov: Samo jedan dan, Dan srpskih i francuskih nadrealista
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 20.9.2006.
Broj zapisa: 2239

85.
Autor: Nepoznat
Naslov: Nadrealisti u Beogradu
Podaci o publikaciji: Glas, Beograd, 23.8.2006, str.15
Broj zapisa: 2244

86.
Autor: Nepoznat
Naslov: Srpski i francuski nadrealistički zid
Podaci o publikaciji: Dnevnik, Novi Sad, 26.8.2006, str.21
Broj zapisa: 2242

87.
Autor: Mićević, I.
Naslov: Srbi uz Francuze
Podaci o publikaciji: Večernje novosti, Beograd, 21.9.2006, str.26
Broj zapisa: 2247