home        pretraga

  izložbeni katalozi
  knjige
  periodika
  hemeroteka
  fotodokumentacija
  neknjižna građa
  strane knjige


Ukoliko vam se sken ne otvara u desnom prozoru, potrebno je da radi boljeg pregledanja gradje u Acrobat Reader-u podesite sledeće:
Edit->
Preferences->
Internet
- ovde treba da bude čekirana opcija Display PDF in browserMUZEJ SAVREMENE
UMETNOSTI  facebook citajte o

HEMEROTEKA


Rezultati 1 - 100 od ukupno 309

1.
Autor: Nepoznat
Naslov: Beograd će dobiti Modernu galeriju, Sednica Saveta za prosvetu i kulturu Srbije
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 30. mart 1955
Broj zapisa: 1160  (306 KB)
  

2.
Autor: Nepoznat
Naslov: Pripreme za osnivanje Moderne galerije u Beogradu
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 11. decembar 1955
Broj zapisa: 1161  (144 KB)
  

3.
Autor: Protić, Miodrag B.
Naslov: O Modernoj galeriji
Podaci o publikaciji: NIN, Beograd, 1. april 1956
Broj zapisa: 1159  (2982 KB)
  

4.
Autor: Nepoznat
Naslov: U toku su pripreme za otvaranje galerije savremene jugoslovenske umetnosti u Beogradu, O tome će na narednoj sednici diskutovati savet za prosvetu i kulturu Srbije
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 7. januar 1956
Broj zapisa: 1162  (1261 KB)
  

5.
Autor: Putar, Radoslav
Naslov: Galerija ili muzej, U povodu osnivanja Moderne galerije likovnih umjetnosti u Beogradu
Podaci o publikaciji: Novi list, Rijeka, 8. april 1956
Broj zapisa: 1163  (1188 KB)
  

6.
Autor: Marković, D.M.
Naslov: Osnivanje beogradske umjetničke galerije
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 10. mart 1957
Broj zapisa: 1165  (689 KB)
  

7.
Autor: Nepoznat
Naslov: Galerija savremene jugoslovenske umetnosti, Vesti iz Beograda
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd. 1. mart 1957
Broj zapisa: 1164  (197 KB)
  

8.
Autor: Nepoznat
Naslov: Galerija moderne umetnosti i Palata pravosuđa na Novom Beogradu
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 24. oktobar 1957
Broj zapisa: 1166  (332 KB)
  

9.
Autor: Kuzmanovski, R.
Naslov: Idnata galerija na sovremenata jugoslovenska umetnost
Podaci o publikaciji: Nova Makedonija, Skopje, 26. januar 1958
Broj zapisa: 1167  (1543 KB)
  

10.
Autor: Popović, Mića
Naslov: Muzej moderne likovne umetnosti u Beogradu, Za stalnu galeriju žive umetnosti
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 7. septembar 1958
Broj zapisa: 1168  (1707 KB)
  

11.
Autor: Nepoznat
Naslov: Moderna galerija u Beogradu, Razgovor s predsjednikom Savjeta za kulturu NR Srbije
Podaci o publikaciji: Vjesnik, Zagreb, 20. januar 1959
Broj zapisa: 1170  (356 KB)
  

12.
Autor: I., B.
Naslov: Kako će izgledati Moderna galerija, Još jedna značajna beogradska institucija
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 24. decembar 1959
Broj zapisa: 1173  (978 KB)
  

13.
Autor: M., O.
Naslov: Nove zgrade za operu, modernu galeriju i narodnu biblioteku u Beogradu, Konferencija za štampu predsjednika Savjeta za kulturu Srbije Stanke Veselinov
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 21. jun 1959
Broj zapisa: 1171  (794 KB)
  

14.
Autor: K., M.
Naslov: Beograd dobija nove zgrade za Modernu galeriju, Narodnu biblioteku i Operu, Konferencija za štampu u Savetu za kulturu Srbije
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 21. jun 1959
Broj zapisa: 1172  (1393 KB)
  

15.
Autor: M., O.
Naslov: U martu zidanje Moderne galerije u Novom Beogradu, Ona će se nalaziti u Parku umetnosti
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 4. decembar 1960
Broj zapisa: 1176  (788 KB)
  

16.
Autor: Panić-Surep, Miodrag
Naslov: Galerija naše savremene likovne umetnosti
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 31. januar 1960
Broj zapisa: 1157  (639 KB)
  

17.
Autor: Nepoznat
Naslov: Rezultati konkursa za projekt zgrade Moderne galerije u Beogradu, Prvu nagradu dobili arhitekti Ivan Antić i Ivanka Raspopović
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 27. januar 1960
Broj zapisa: 1174  (345 KB)
  

18.
Autor: R.M.
Naslov: Dodeljene nagrade na natječaju za modernu galeriju, Galerija će se podići na lijevoj obali Save kod Novog Mosta u Beogradu
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 27.Januar 1960
Broj zapisa: 1158  (412 KB)
  

19.
Autor: Kuzmanovski, R.
Naslov: Opera, muzej i moderna galerija na leviot breg na Sava, Pismo od Belgrad
Podaci o publikaciji: Nova Makedonija, Skopje, 20. novembar 1960
Broj zapisa: 1175  (1035 KB)
  

20.
Autor: Dragojević, A.
Naslov: Galerija u zarubljenim prizmama, Počela izgradnja galerije moderne umetnosti - prvi objekat u budućem parku umetnosti
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 16. decembar 1961
Broj zapisa: 1178  (1106 KB)
  

21.
Autor: Nepoznat
Naslov: Beogradska moderna galerija kompletira svoje kolekcije, Nov način nagrađivanja izlagača na Oktobarskom salonu
Podaci o publikaciji: Oslobođenje, Sarajevo, 20. decembar 1961
Broj zapisa: 1179

22.
Autor: Đorđević, Dragoslav
Naslov: Izlazak iz galerije
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 16. jul 1961
Broj zapisa: 1177  (1189 KB)
  

23.
Autor: K., M.
Naslov: Objaviće se značajna dela koja nedostaju našoj kulturi
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 26. septembar 1962
Broj zapisa: 1183  (1142 KB)
  

24.
Autor: Pekić, D.
Naslov: Moderna galerija u tri izdanja
Podaci o publikaciji: Večernje novosti, Beograd, 31. avgust 1962
Broj zapisa: 1182  (729 KB)
  

25.
Autor: I.
Naslov: Jedinstvena umetnička zbirka, Prve godine rada Moderne galerije u Beogradu
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 6. jul 1962
Broj zapisa: 1180  (488 KB)
  

26.
Autor: P., S.
Naslov: Umetnost u magacinu
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 9. jul 1962
Broj zapisa: 1181  (175 KB)
  

27.
Autor: Karabeg, E.
Naslov: Zbirke i izložbe, Beogradska Moderna galerija dobila novu zgradu - pogodan ambijent za umjetnička djela
Podaci o publikaciji: Oslobođenje, Sarajevo, 20. januar 1963
Broj zapisa: 1185

28.
Autor: Kuzmanovski, R.
Naslov: Modernata galerija
Podaci o publikaciji: Nova Makedonija, 3. februar 1963
Broj zapisa: 1186  (1443 KB)
  

29.
Autor: Đorđević, Dragosalv
Naslov: 50 000 gostiju beogradske Moderne galerije
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 13. januar 1963
Broj zapisa: 1184  (882 KB)
  

30.
Autor: Đorđević, Dragosalv
Naslov: Nove akvizicije moderne umetnosti
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 31. maj 1963
Broj zapisa: 1187  (1116 KB)
  

31.
Autor: Kirić, M.
Naslov: Zgrada raste-galerija živi, Dvadeseti vek reprezentovaće sedam stotina eksponata
Podaci o publikaciji: Ekspres, Beograd, 12. avgust 1964
Broj zapisa: 1189

32.
Autor: Milić, M.
Naslov: Vazduh kao celina, Arh. Ivanka Raspopović
Podaci o publikaciji: Večernje novosti, Beograd,16. oktobar 1965
Broj zapisa: 1212  (289 KB)
  

33.
Autor: Nepoznat
Naslov: Muzej savremene umetnosti u Beogradu
Podaci o publikaciji: Književne novine, Beograd, 27. novembar 1965
Broj zapisa: 1245  (1035 KB)
  

34.
Autor: Nepoznat
Naslov: Otvoren Muzej u Novom Beogradu
Podaci o publikaciji: Ekspres, Beograd, 20. oktobar 1965
Broj zapisa: 1220  (404 KB)
  

35.
Autor: Mautino, Ferdinando
Naslov: Il Museo d'Arte Moderna: un gioiello in riva alla Sava
Podaci o publikaciji: l'Unita, Rim, 29. decembar 1965
Broj zapisa: 1255

36.
Autor: Nepoznat
Naslov: Otvoren Muzej moderne umetnosti
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 24. oktobar 1965
Broj zapisa: 1230

37.
Autor: Đ., V.
Naslov: Retrospektiva i sinteza, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1965
Podaci o publikaciji: 4 jul, Beograd, 16. novembar 1965
Broj zapisa: 1238  (550 KB)
  

38.
Autor: Protić, Miodrag B.
Naslov: Ogledalo nacionalne umetnosti i kulture, pred završetak Moderne galerije u Beogradu
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 9. maj 1965
Broj zapisa: 1194

39.
Autor: Kesar, J.
Naslov: Moderna galerija - Muzej savremene umetnosti
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 1. jul 1965
Broj zapisa: 1202  (632 KB)
  

40.
Autor: Pavlović, Zoran
Naslov: Muzej- proverava vrednosti dela i lucidnosti kritike, Pred otvaranje Muzeja savremene umetnosti
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 17. oktobar 1965
Broj zapisa: 1215

41.
Autor: O., D.
Naslov: Kome je najmanje a kome najviše, Koliko kulturne ustanove same zarađuju
Podaci o publikaciji: Ekspres, Beograd, 16. decembar 1965
Broj zapisa: 1250

42.
Autor: Protić, Miodrag B.
Naslov: Praznik kulture, znamen epohe
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 21. oktobar 1965
Broj zapisa: 1223  (1000 KB)
  

43.
Naslov: Znamen epohe, Beogradski dnevnik
Podaci o publikaciji: Večernji list, Zagreb, 30. oktobar 1965
Broj zapisa: 1233

44.
Autor: Nepoznat
Naslov: Dragi Stamenković obišao juče tri beogradske kulturne ustanove
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 26. septembar 1965
Broj zapisa: 1207  (439 KB)
  

45.
Autor: Nepoznat
Naslov: Svečano otvoren Muzej savremene umetnosti, Otvaranju prisustvovao potpredsednik Republike Aleksandar Ranković i veliki broj političkih, kulturnih i javnih radnika
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 21. oktobar 1965
Broj zapisa: 1241  (787 KB)
  

46.
Autor: Bertolino, Nikola
Naslov: Moderna galerija, most između umetnosti i društva
Podaci o publikaciji: U: Nin, Beograd, 17. januar 1965
Broj zapisa: 1190

47.
Autor: Nepoznat
Naslov: Završava se Moderna galerija
Podaci o publikaciji: Večernje novosti, Beograd, 12. jun 1965
Broj zapisa: 1197  (211 KB)
  

48.
Autor: Panić-Matić, Radmila
Naslov: Na Ušću Save u Dunav Muzej savremene umetnosti
Podaci o publikaciji: Rad, Beograd, 15. oktobar 1965
Broj zapisa: 1210  (1084 KB)
  

49.
Autor: Nepoznat
Naslov: Otvorena kuća lepote i stvaralaštva, Svečanosti u Muzeju savremene umetnosti prisustvovao i potpredsednik Republike Aleksandar Ranković
Podaci o publikaciji: Večernje novosti, Beograd, 21. oktobar 1965
Broj zapisa: 1243  (296 KB)
  

50.
Autor: Lazarević, S.
Naslov: Umetnost je dobila svoj dom
Podaci o publikaciji: Ilustrovana politika, Beograd, 19. oktobar 1965
Broj zapisa: 1218  (2218 KB)
  

51.
Autor: Nepoznat
Naslov: Muzej savremene umetnosti - praznik jugoslovenske kulture
Podaci o publikaciji: Duga, Beograd, 26. decembar 1965
Broj zapisa: 1253  (1458 KB)
  

52.
Autor: Maleković, V.
Naslov: Trijumf estetskog kriterija, Muzej savremene umetnosti u Beogradu - događaj prvorazrednog značaja
Podaci o publikaciji: Vijesnik, Zagreb, 24.oktobar 1965.
Broj zapisa: 1228  (482 KB)
  

53.
Autor: B., M.
Naslov: Muzej savremene umetnosti trezor naše likovne kulture, Razgovor sa Miodragom B. Protićem, upravnikom Muzeja
Podaci o publikaciji: NIN, Beograd, 7. novembar 1965
Broj zapisa: 1236  (548 KB)
  

54.
Autor: Nepoznat
Naslov: Prostora za 700 eksponatov, Muzej sodobne umetnosti v Beogradu
Podaci o publikaciji: Večer, Maribor, 20. oktobar 1965
Broj zapisa: 1285

55.
Autor: Nepoznat
Naslov: Moderna galerija
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 3. april 1965.
Broj zapisa: 1193  (843 KB)
  

56.
Autor: Ilić, Blagoje
Naslov: Uskoro - Muzej savremene umetnosti, Muzej ima preko 3.000 umetničkih dela, Jedna nova kulturna ustanova
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 29. jun 1965
Broj zapisa: 1200  (876 KB)
  

57.
Autor: Nepoznat
Naslov: Prvi veliki nacionalni trezor likovne umjetnosti
Podaci o publikaciji: Novi list, Rijeka, 16. oktobar 1965
Broj zapisa: 1213  (292 KB)
  

58.
Autor: Pogačnik, Bogdan
Naslov: Novi muzej u Beogradu
Podaci o publikaciji: Delo, Ljubljana, 29. novembar 1965
Broj zapisa: 1246

59.
Autor: K., R.
Naslov: Otvoren Muzejot na sovremenata umetnost
Podaci o publikaciji: Nova Makedonija, Skopje, 21. oktobar 1965
Broj zapisa: 1221  (791 KB)
  

60.
Autor: K., M.
Naslov: Oduševila me lepota arhitekture Beograda, Kustos za vajarstvo Njujorškog Eugen Hajmovog muzeja u Beogradu
Podaci o publikaciji: Ekspres, Beograd, 30 decembar 1965
Broj zapisa: 1256  (397 KB)
  

61.
Autor: Nepoznat
Naslov: Arhitektura za umetnost
Podaci o publikaciji: Telegram, Zagreb, 29. oktobar 1965
Broj zapisa: 1231  (297 KB)
  

62.
Autor: Pekić, D.
Naslov: Blago na pet nivoa, Muzej savremene umetnosti otvara se 20. oktobra
Podaci o publikaciji: Večernje novosti, Beograd, 31. avgust 1965
Broj zapisa: 1205  (1062 KB)
  

63.
Autor: Nepoznat
Naslov: Francuski list o Muzeju savremene umetnosti u Beogradu
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 17. novembar 1965
Broj zapisa: 1239  (122 KB)
  

64.
Autor: Knežević, B.
Naslov: Moderna galerija u septembru
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 1. jun 1965.
Broj zapisa: 1195  (787 KB)
  

65.
Autor: Nepoznat
Naslov: Pripreme u Muzeju moderne umetnosti, Pred otvaranje nove kulturne ustanove
Podaci o publikaciji: Politika (prov.), Beograd, 13. avgust 1965
Broj zapisa: 1203  (749 KB)
  

66.
Autor: Bosnić, Olga
Naslov: Muzej savremene umetnosti - znamen naše epohe, O ulozi i značaju Muzeja govorio Miodrag B. Protić - Muzej otvorio Branko Pešić
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 21. oktobar 1965
Broj zapisa: 1242

67.
Autor: Nepoznat
Naslov: Svečanost kod Ušća, Sutra u 10 časova
Podaci o publikaciji: Večernje novosti, Beograd, 19. oktobar 1965
Broj zapisa: 1216  (665 KB)
  

68.
Autor: Vuković, S.
Naslov: Riznica likovne kulture, Za nepuna dva mjeseca Muzej je posjetilo preko 15000 posjetilaca
Podaci o publikaciji: Pobjeda, Titograd, 23. decembar 1965
Broj zapisa: 1251  (620 KB)
  

69.
Autor: Protić, Miodrag B.
Naslov: Stalno prisustvo i zračenje dela, Povodom otvaranja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu
Podaci o publikaciji: Komunist, Beograd, 21. oktobar 1965
Broj zapisa: 1224  (679 KB)
  

70.
Autor: Nepoznat
Naslov: Bez naslova
Podaci o publikaciji: Narodni list, Zadar, 30. oktobar 1965
Broj zapisa: 1234  (630 KB)
  

71.
Autor: G., N.
Naslov: Van Gog u Beogradu, Specijalni depoi za pet hiljada eksponata, Od dvadestetog oktobra Muzejh savremene umetnosti otvara vrata
Podaci o publikaciji: Ekspres, Beograd, 4. oktobar 1965
Broj zapisa: 1208  (1034 KB)
  

72.
Autor: Jovanović, B.
Naslov: Ove godine - nova zgrada Moderne galerije u Beogradu
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 18. mart 1965
Broj zapisa: 1191

73.
Autor: Savić, Dragan
Naslov: Spomenici kulture
Podaci o publikaciji: Večernje novosti, Beograd, 15. jun 1965
Broj zapisa: 1198  (469 KB)
  

74.
Autor: Nepoznat
Naslov: Dodeljene "Oktobarske nagrade Beograda"
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 16. oktobar 1965
Broj zapisa: 1211  (784 KB)
  

75.
Autor: V, M.
Naslov: Panorama jugoslovenske umjetnosti, Otvaranju Muzeja savremene umjetnosti prisustvovao Aleksandar Ranković
Podaci o publikaciji: Oslobođenje, Sarajevo, 21. oktobar 1965
Broj zapisa: 1244  (900 KB)
  

76.
Autor: K., A.
Naslov: Danas se otvara Muzej savremene umetnosti
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 20. oktobar 1965.
Broj zapisa: 1219  (734 KB)
  

77.
Autor: Nepoznat
Naslov: Iz riznice Muzeja savremene umetnosti
Podaci o publikaciji: Duga, Beograd, 26. decembar 1965
Broj zapisa: 1254  (1495 KB)
  

78.
Autor: Čelebonović, Aleksa
Naslov: Umetnost kao suština misli, znanja i osećanja
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 24. oktobar 1965
Broj zapisa: 1229  (570 KB)
  

79.
Autor: Kara-Pešić, Ž.
Naslov: Praznik prostora, Moderna arhitektura
Podaci o publikaciji: Dnevnik, Novi Sad, 14. novembar 1965
Broj zapisa: 1237

80.
Autor: Kostić, A.B.
Naslov: Šest svetlih kula, Otvoren Muzej savremene umetnosti
Podaci o publikaciji: Beogradska nedelja, Beograd, 23. oktobar 1965
Broj zapisa: 1227

81.
Autor: C., V.
Naslov: Muzej savremene umetnosti umesto dosadašnje moderne galerije, Radovi na zgradi privode se kraju - Svečano otvaranje je 20. oktobra
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 1. jul 1965
Broj zapisa: 1201  (1257 KB)
  

82.
Autor: Nepoznat
Naslov: Harmonično i funkcionalno
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 17. oktobar 1965
Broj zapisa: 1214  (867 KB)
  

83.
Naslov: Dvostruko više izložbi, Povećana aktivnost Muzeja savremene umetnosti
Podaci o publikaciji: Dnevnik, Novi Sad, 10. decembar 1965
Broj zapisa: 1249

84.
Autor: Gligorijević, M.
Naslov: Muzej savremene umetnosti svečano otvoren, Značajnu kulturnu ustanovu otvorio predsednik Skupštine grada Beograda Branko Pešić - Svečanosti prisustvovao i potprecednik Republike Aleksandar Ranković i veći broj političkih i
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 21. oktobar 1965
Broj zapisa: 1222  (1373 KB)
  

85.
Autor: Kuzmanovski, R.
Naslov: Muzejot na sovremena umetnost - edinstveno arhitektonsko rešenie
Podaci o publikaciji: Nova Makedonija, 29. oktobar 1965
Broj zapisa: 1232

86.
Autor: Kadijević, Đorđe
Naslov: Otkrivanje umetnosti, pred otvaranje Muzeja moderne umetnosti
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 5. septembar 1965
Broj zapisa: 1206
  

87.
Autor: Maksimović, Jovan
Naslov: Likovni prozor u svet
Podaci o publikaciji: Večernje novosti, Beograd, 20. novembar 1965
Broj zapisa: 1240  (229 KB)
  

88.
Autor: Nepoznat
Naslov: Moderna galerija do kraja jula
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 12. jun 1965
Broj zapisa: 1196  (205 KB)
  

89.
Autor: Pušić, Marija
Naslov: Za spas od zaborava, Muzej savremene umjetnosti u Beogradu postaće centar za proučavanje i popularisanje našeg i svijetskog likovnog stvaranja
Podaci o publikaciji: Oslobođenje, Sarajevo, 22. avgust 1965
Broj zapisa: 1204

90.
Autor: D., G.
Naslov: Već 15.000 posetilaca, A gde je to?
Podaci o publikaciji: Ekspres, Beograd, 6. decembar 1965
Broj zapisa: 1248

91.
Autor: Nepoznat
Naslov: Sutra se svečano otvara Muzej savremene umetnosti
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 19. oktobar 1965
Broj zapisa: 1217  (198 KB)
  

92.
Autor: Mitrović, Mihailo
Naslov: Beli kristali na obali Save, Muzej savremene umetnosti u Beogradu - naš veliki doprinos istraživanjima savremene arhitekture
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 26. decembar 1965
Broj zapisa: 1252  (500 KB)
  

93.
Autor: Nepoznat
Naslov: Otvoren Muzej suvremene umjetnosti, Značajan doprinos likovnom životu u našoj zemlji
Podaci o publikaciji: Večernji list, Zagreb, 21. oktobar 1965
Broj zapisa: 1225  (217 KB)
  

94.
Autor: Nepoznat
Naslov: Kuća gde stanuje umetnost
Podaci o publikaciji: Front, Beograd, 7. novembar 1965
Broj zapisa: 1235

95.
Autor: Nepoznat
Naslov: Muzejot na sovremenata umetnost trezor na umetnička dela
Podaci o publikaciji: Nova Makedonija, Skopje, 14. oktobar 1965
Broj zapisa: 1209  (710 KB)
  

96.
Autor: Nepoznat
Naslov: Moderna galerija pod novim krovom
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 19. mart 1965
Broj zapisa: 1192  (538 KB)
  

97.
Autor: G., D.
Naslov: Klima-uređaji čuvaju slike, Zgradu Moderne galerije obišla grupa kulturnih radnika
Podaci o publikaciji: Ekspres, Beograd, 22. jun 1965
Broj zapisa: 1199  (994 KB)
  

98.
Autor: Markuš, Zoran
Naslov: Pohvale i dileme
Podaci o publikaciji: Borba, Beograd, 13. februar 1966
Broj zapisa: 1264

99.
Autor: Dimitrijevic, Milo
Naslov: Likovna atmosfera 1966., Esej
Podaci o publikaciji: NIN, Beograd,2. oktobar 1966
Broj zapisa: 1278

100.
Autor: Nepoznat
Naslov: Muzej koji neće da bude samo to, Počinje da radi katedra Muzeja savremene umetnosti
Podaci o publikaciji: Politika, Beograd, 15. april 1966
Broj zapisa: 1269  (311 KB)
  

naredna