home        pretraga

  izložbeni katalozi
  knjige
  periodika
  hemeroteka
  fotodokumentacija
  neknjižna građa
  strane knjige


Ukoliko vam se sken ne otvara u desnom prozoru, potrebno je da radi boljeg pregledanja gradje u Acrobat Reader-u podesite sledeće:
Edit->
Preferences->
Internet
- ovde treba da bude čekirana opcija Display PDF in browserSAVA ŠUMANOVIĆ
1896-1942  facebook citajte o

IZLOŽBENI KATALOZI

svegrupnesamostalne

Rezultati 1 - 21 od ukupno 21

1.
Autor: Car, Bogumil; Šumanović, Sava
Naslov: Intimna izložba, Bogumil Car - Sava Šumanović
Izdavač: Zagreb, Salon ULLRICH, 1918.
Mesto održavanja: Galerija Ullrich, Zagreb, 18-29.4.1918.
Napomena: Original kataloga se čuva u fondu Arhiva za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb
Broj zapisa: 120
  

2.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Katalog izložbe Šumanović
Izdavač: Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, 1920.
Mesto održavanja: Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, maj 1920.
Napomena: Original kataloga se čuva u fondu Arhiva za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb
Broj zapisa: 122  (349 KB)
  

3.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović, Izložba
Izdavač: Zagreb, Umjetnički paviljon, 1921.
Autor teksta: Šumanović, Sava
Mesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb, novembar 1921.
Napomena: Originak kataloga se čuva u fondu Arhiva za likovne umjetnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb
Broj zapisa: 119  (139 KB)
  

4.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Izložba Save Šumanovića
Izdavač: Beograd, Novi universitet, 1928.
Mesto održavanja: Dvorana Novog universiteta, Beograd, 9-23.9.1928.
Napomena: Umesto predgovora preštanpani delovi tekstova o Savi Šumanoviću iz francuske štampe sledećih autora: Jacques Guenne, B. C, Georges Turpin, Florent Fels, Paul Fierens, Rene Jean, J. F., Original kataloga se čuva u fondu Arhiva za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb
Broj zapisa: 121  (307 KB)
  

5.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Katalog izložbe Save Šumanovića na Novom univerzitetu
Izdavač: Beograd, Novi univerzitet, 1939.
Autor teksta: Šumanović, Sava; Strainić, Kosta
Mesto održavanja: Novi univerzitet, Beograd, septembar 1939.
Napomena: Preštanpan deo teksta Koste Strainića
Broj zapisa: 115
  

6.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović
Izdavač: Zrenjanin, Narodni muzej, 1958.
Autor teksta: Kolarić, Miodrag; Šumanović, Sava
Mesto održavanja: Narodni muzej, Zrenjanin, april – maj, 1958.
Napomena: Preštampan tekst Save Šumanovića iz kataloga izložbe iz 1939. god.
Broj zapisa: 111  (123 KB)
  

7.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović
Izdavač: Zagreb, Gradska galerija suvremene umjetnosti, 1958.
Autor teksta: Bašičević, Dimitrije
Mesto održavanja: Gradska galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, juli-avgust, 1958.
Napomena: Sadrži tekstove Save Šumanovića, Antuna Branka Simića, Rastka Petrovića, Jacques Guenne, Rene-Jean, Koste Strajnića
Broj zapisa: 112  (155 KB)
  

8.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović
Izdavač: Beograd, Kulturni centar Beograda, 1962.
Autor teksta: Trifunović, Lazar
Mesto održavanja: Likovna galerija Kulturnog centra Beograda, Beograd, 11-26.9.1962.
Broj zapisa: 142
  

9.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović
Izdavač: Jajce, Spomen-muzej II zasjedanja AVNOJ-a, 1965.
Autor teksta: Trifunović, Lazar
Mesto održavanja: Spomen-muzej II zasedanja AVNOJ-a, Jajce
Broj zapisa: 140  (146 KB)
  

10.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović
Izdavač: Šid, Galerija , 1966.
Autor teksta: Brković, Živko
Mesto održavanja: Galerija slika , Šid, 1966.
Napomena: Rezime na francuskom
Broj zapisa: 144  (188 KB)
  

11.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović, Naga žena
Izdavač: Beograd, Galerija 73, 1974.
Autor teksta: Kadijević, Đorđe
Mesto održavanja: Galerija 73, Beograd, 1.10-3.11.1974.
Broj zapisa: 116  (112 KB)
  

12.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović 1896-1942.
Izdavač: Novi Sad, Galerija savremene likovne umetnosti, 1978.
Autor teksta: Sanader, Slobodan; Grozdanić, Nada
Mesto održavanja: Československa narodna galeria, Bratislava, septembar-oktobar 1978.
Broj zapisa: 128
  

13.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović 1896-1942, Retrospektivna izložba|Muzej savremene umetnosti, Beograd, april-jun 1984|Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, jul-avgust 1984|Umjetnički paviljon u Zagrebu, septembar 1984
Izdavač: Beograd, Muzej savremene umetnosti, 1984
Autor teksta: Protić, Miodrag B. <4>070 - autor
Mesto održavanja: Muzej savremene umetnosti, Beograd, April-jun 1984
Napomena: Biografija: str. 51-52,Spisak izložbi: str. 52-56,Tekstovi Save Šumanovića: str. 64-73,Spisak reprodukcija: str. 73-81,Reprodukcije: str. 81-199,Sažetak na francuskom jeziku: str. 199-202
Broj zapisa: 1461  (50238 KB)
  

14.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović 1896-1942., Retrospektivna izložba
Izdavač: Beograd, Muzej savremene umetnosti Beograd, 1984.
Autor teksta: Protić, Miodrag
Mesto održavanja: Muzej savremene umetnosti, Beograd, april-jun 1984.
Broj zapisa: 149

15.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović iz privatnih kolekvija
Izdavač: Beograd, Domino adv. preduzeće za kreativne komunikacije, 1996.
Autor teksta: Despotović, Jovan
Mesto održavanja: Jugoslovenska galerija umetničkih dela, Beograd, jul-avgust 1996.
Napomena: Izložba organizovana povodom stogodišnjice od rođenja umetnika
Broj zapisa: 145

16.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović 1896-1942., Izložba povodom stogodišnjice rođenja
Izdavač: Beograd, Muzej savremene umetnosti Beograd, 1996.
Autor teksta: Protić, Miodrag; Šumanović, Sava
Mesto održavanja: Muzej savremene umetnosti, Beograd, jun-avgust 1996.
Napomena: Preštampani tekstovi Save Šumanovića: Izložba Save Šumanovića, Umetnički paviljon, Zagreb, novembar 1921.; Slikar o slikarstvu, Književnik, br. 1, Zagreb, maj 1924., str. 20-24; Zašto volim Poussinovo slikarstvo, Književnik, br. 2, Zagreb, jun 1924., str. 57-59; Mesto predgovora, Katalog izložbe Save Šumanovića, Novi univerzitet, Beograd, septembar 1939., Svi tekstovi prevedeni na francuski
Broj zapisa: 146

17.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović 1896-1942.
Izdavač: Priština, Galerija umetnosti - Priština, 1997.
Autor teksta: Šumanović, Sava
Mesto održavanja: Galerija umetnosti Priština, Priština, maj-juni 1997.
Broj zapisa: 147

18.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović, Izbor slika iz Narodnog muzeja u Beogradu i Galerije slika Sava Šumanović u Šidu
Izdavač: Užice, Gradska galerija Užice; Prijepolje, Muzej u Prijepolju, 2003.
Autor teksta: Miljković, Ljubica
Mesto održavanja: Gradska galerija, Užice, mart 2003.
Broj zapisa: 118  (191 KB)
  

19.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović
Izdavač: Pirot, Galerija , 2003.
Autor teksta: Protić, Miodrag; Duranci, Bela
Mesto održavanja: Galerija , Pirot, avgust 2003.
Broj zapisa: 143

20.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Sava Šumanović
Izdavač: Zrenjanin, Narodni muzej Zrenjanin, 2005.
Autor teksta: Protić, Miodrag
Mesto održavanja: Narodni muzej Zrenjanin, Zrenjanin, 18.10-18.11.2005.
Napomena: Preštanpan deo eseja Miodraga B Protića o Savi Šumanoviću
Broj zapisa: 113  (152 KB)
  

21.
Autor: Šumanović, Sava
Naslov: Galerija slika
Izdavač: Šid, Galerija slika , 2006.
Autor teksta: Burojević, Vesna
Mesto održavanja: Galerija slika , Šid, 2006.
Broj zapisa: 190