citajte o - projekat
 home        pretraga
citajte o - projekat
 o projektu

 autorska prava
citajte o - projekat

  UMETNICI

  UMETNIČKE GRUPE
 
  UMETNIČKI PRAVCI
  I POJAVE


  STALNE
  MANIFESTACIJE I
  IZLOŽBE


  MUZEJ SAVREMENE
  UMETNOSTI  facebook citajte o

Saznajte sad više o projektu Čitajte o... iz tekstova objavljenih u stručnim časopisima i prezentovanih na Medjunarodnim skupovima

READ ABOUT… Project of Digitization of Art Documentation Department, Museum of Contemporary Art, Belgrade, Aleksandra Mirčić and Nenad Jeremić
Rad je prezentovan na The fourth SEEDI International Conference: Digitization of cultural and scientific heritage, June 12-15, 2008, Belgrade, Serbia, objavljen u elektrinskom časopisu Review of the National Center for Digitization Publisher: Faculty of Mathematics, Belgrade ISSN: 1820-0109, Issue: 15, Date: 2009.

Značaj standarda za elektronsku biblioteku na primeru elektronske čitaonice “Čitajte o...”, Aleksandra Mirčić, Katarina Jaić
Rad prezentovan na Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Elektronske biblioteke” održane od 25-28. septembra 2009 u Beogradu i objavljen u zborniku radova sa navedene konferencije


Autor projekta: Aleksandra Mirčić
Kustos projekta Čitajte o MSUB: Katarina Krstić
Odeljenje za umetničku dokumentaciju: Olivera Nastić, Divna Matić, Vlada Todosijević
Programer: Nenad Jeremić
Stručni savetnik: Katarina Jaić
Dizajn: Andrej Dolinka
Saradnici: Branko Marković, Vuk Jovanović, Milica Vučetić, Neda Radoičić

citajte o - projekat