home        pretraga

  izložbeni katalozi
  knjige
  periodika
  hemeroteka
  fotodokumentacija
  neknjižna građa
  strane knjige


Ukoliko vam se sken ne otvara u desnom prozoru, potrebno je da radi boljeg pregledanja gradje u Acrobat Reader-u podesite sledeće:
Edit->
Preferences->
Internet
- ovde treba da bude čekirana opcija Display PDF in browserMUZEJ SAVREMENE
UMETNOSTI  facebook citajte oOtvaranje Muzeja
 
foto        


Posete, Vođenja, Predavanja
 
foto        


Izložbe
 
foto        


Ana Bešlić, Ciklus oblik i boja, Salon MSU, 13.9-8.10. 1973.
 
foto        


Emil Nolde, MSU, 15. 12 1978 - 11.02.1979
 
foto        


Nadrealizam i socijalna umetnost 1929-1950, MSU, 18.04-30.06.1969.
 
foto        


Treća decenija - konstruktivno slikarstvo, 26.12.1967 - 02. 1968.
 
foto        


Nadežda Petrović 1873-1915 - retrospektivna izložba slika, MSU, jun-jul 1973.
 
foto        


Četvrta decenija - ekspresionizam boje, poetski realizam, MSU 1971.
 
foto        


Jugoslovenska grafika 1900-1950, MSU 1977/78
 
foto        


Počeci jugoslovenskog modernog slikarstva, 1900-1920: Plenerizam, Secesija, Simbolizam, Mihenski krug, Impresionizam, Ekspresionizam, MSU 1972
 
foto        


Savremena srpska arhitektura, Salon MSU 18.14. - 7.15.1968.
 
foto